Aluekartat

YLLÄS – AHVENKANGAS TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA

Isomman Ahvenjärven eteläpuolella sijaitsevan loma-asuntoalueen ranta-asemakaavan muutostyö saatiin valmiiksi loppuvuodesta 2007. Kittilän kunta on suhtautunut alueen kehittämistyöhön koko ajan hyvin myötämielisesti, sillä se antaa kunnalle mahdollisuuden Levin ohella saada lisää loma-asutusta kuntaan.

Vastaavan kokoisia kokonaisuuksia loma-asuntorakentamiseen ei ole tarjolla tiettävästi missään Lapin alueella. Tontinkäyttösuunnitelma käsittää vain sen osan koko 140 ha:n maa-alueesta, jossa kaavamuutos toteutettiin ja missä rakentaminen on mahdollista. Muilta osin on voimassa 1989 vahvistunut rantakaava, joka määrittelee alueen pääosin virkistysalueeksi.

Kaavan on laatinut arkkitehti Jyrki Laiho, jonka tavoitteena on ollut luoda yhtenäinen ja tehokas mutta kuitenkin mahdollisimman luonnonläheinen ja Lapin herkkää luontoa kunnioittava kokonaisuus. Hänen mukaansa rakennusten sijoittamisella on pyritty yksityisyyden tunteen Luomiseen, materiaalivalinnoilla ja värityksellä maisemaan sopeuttamiseen ja tontin käytöllä luonnontilaisen ympäristön mahdollisimman hyvään säilymiseen.

Uudistettu ranta-asemakaava tarjoaakin erinomaiset mahdollisuudet toteuttaa monipuolista ja nykyaikaista loma-asuntorakentamista. Kaava mahdollistaa niin yhtiömuotoiset paritaloratkaisut kuin yksittäiset varsin suuretkin loma-asunnot. Varsinaista loma-asuntorakentamiseen tarkoitettua rakennusoikeutta on n. 15.850 krm2 ja lisäksi taloustiloja varten n. 2.150 krm2. Ranta-asemakaavan mukaan alueelle voidaan rakentaa 270 uutta loma-asuntoa.

10.12.2009 tehty tontinkäyttösuunnitelma antaa hyvän kuvan kaavan tarjoamista monipuolisista toteutusmahdollisuuksista. Siinä on esitetty 226 loma-asuntoa, joista kuusi on jo toteutettu (sininen väri). Haluttaessa yhtenäisesti rakennettu alue voi muodostaa itsenäisen lomakylän, mihin saavutaan omaa tietä pitkin esim. valvotun portin kautta. Lomakylä tarjoaa mahdollisuuden rauhalliseen vapaa-asumiseen lähellä Ylläksen palveluita. Lisäksi sen omassa käytössä on yli 100 ha:n virkistysalue, joka mahdollistaa vapaan moottorikelkkailun ja hiihtelyn talvella sekä veneilyn ja kalastusharrastukset kesällä.